Velkommen til søndagsskolen!

23.01.2019

Velkommen til søndagsskolen!

Det er mye gøy som skjer på søndagsskolen i kirken!  Vi er 2 grupper (fra 1 år til 1.klasse og fra 2.klasse og oppover).  Søndagsskolen møtes under gudstjenesten på søndagene.  Vi deltar på gudstjenestens innledning, deretter går vi ned samlet når søndagsskolesangen spilles og fanen bæres rundt i kirken.

Kontingent i søndagsskolen koster kr. 50 pr. år. Kontingent kan betales på søndagsskolemøtene eller med Vipps på nummer 507547 (dette er søndagsskolens eget Vipps nummer i Helgerud menighet). Det er viktig at innbetalingen merkes med «Barnets fulle navn og fødselsår».

Offeret i søndagsskolen går til et fadderbarn i Uganda, gjennom organisasjonen Compassion. Compassion er verdens 3.største globale fadderorganisasjon og hjelper over 1,5 millioner barn i 26 land. Budskapet deres er tydelig: «Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn». Hans eksempel om å «gjøre noe for disse mine minste» er det som driver dem. Compassion jobber med én til én-fadderskap. Det betyr at vi støtter et barn direkte og at vi har et bilde av barnet. Han heter Joshua og er 7 år.

Vi vil gjerne se deg på søndagsskolen.  Foreldre kan gjerne være med de minste.

Semesterplanen og mer informasjon om søndagsskolen finnes her. Har du spørsmål, kontakt Solveig Alvik på 98 28 99 12.


Gudstjenester med søndagsskole våren 2019:

13.jan               SØNDAGSSKOLE

27.jan               SØNDAGSSKOLE
3.feb                 SØNDAGSSKOLE
10.feb               Familiegudstjeneste m/Tårnagenter
17./24.februar   Vinterferie
3.mars              Familiegudstjeneste m/karneval
10.mars            SØNDAGSSKOLE
24.mars            SØNDAGSSKOLE
31.mars            Familiegudstjeneste m/barnehagen
7.apr                SØNDAGSSKOLE
14./21.april       Påske
28.april             Påskefestgudstjeneste
12.mai                SØNDAGSSKOLE
26.mai              SØNDAGSSKOLE

2./9. juni           Kristi Himmelfart/Pinse
16.juni              SØNDAGSSKOLE