Velkommen til søndagsskolen!

15.09.2018

Velkommen til søndagsskolen!

Det er mye gøy som skjer på søndagsskolen i kirken!  Vi er 2 grupper (fra 1 år til 1.klasse og fra 2.klasse og oppover).  Søndagsskolen møtes under gudstjenesten på søndagene.  Vi deltar på gudstjenestens innledning, deretter går vi ned samlet når søndagsskolesangen spilles og fanen bæres rundt i kirken.

Offeret i søndagsskolen går til et fadderbarn i Uganda, gjennom organisasjonen Compassion.
Kontingent i søndagsskolen koster kr. 50 pr. år.  Det er viktig at vi vet om barna har med offer eller kontingent når de kommer, send derfor gjerne kontingenten i en egen konvolutt!

Vi vil gjerne se deg på søndagsskolen.  Foreldre kan gjerne være med de minste.

Semesterplanen og mer informasjon om søndagsskolen finnes snart her. Har du spørsmål, kontakt Solveig Alvik på 98 28 99 12.

 


Gudstjenester med søndagsskole høsten 2018:

(Informasjon kommer snart)