Kirkeskyss

06.12.2016

Kirkeskyss

Har du behov for skyss til kirken, ta kontakt med Else Bredal, telefon 416 49 972.