Gratulerer Siri!

16.02.2018

Gratulerer Siri!

Vigsling av vår ungdomsdiakon

Helgerud menighet gratulerer vår ungdomsdiakon Siri Nilssen med vigsling som diakon. Det skjedde i en gudstjeneste i Oslo Domkirke søndag 11.februar og vigslingen ble foretatt av Oslos biskop Kari Veiteberg. Fra Helgerud menighet var Kaare Granheim, Turid Skarbø og Ingeborg Svanes med som forbedere under forbønnshandlingen. Tre av ungdommene våre, Andrine Sandsund Kristiansen, Martin Fritzvold Hatlem og Ida Knutson var også med og holdt tale til Siri på kirkekaffe.
Vi ønsker Siri Guds velsignelse i tjenesten!

Christina Marie Eikrem – diakon i Klemetsrud og Mortensrud menighet - ble også vigslet denne dagen.