Bli med i kirkens forsangergruppe!

02.05.2018

Bli med i kirkens forsangergruppe!

Vi ønsker å danne en forsangergruppe til gudstjenestene våre.
Gruppen vil øve i forkant av gudstjenestene

Er du interessert, ta kontakt med kantor Tim Stern,
kantor@helgerud-menighet.no eller tlf 97 73 65 03.