Sorggrupper -et sted å samtale om sorg og savn

Sorggrupper -et sted å samtale om sorg og savn

01.11.2018

Sorggrupper -et sted å samtale om sorg og savn

Til deg som har mistet en som stod deg nær.

Et tilbud fra menighetene i Bærum prosti

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Tirsdag 6. november kl. 17.00 holdes det et informasjonsmøte i Jar menighetshus.

Her blir det informasjon og mulighet til å melde seg på. Gruppen i Østerås blir på dagtid, i Jar på tidlig kveldstid.

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette.

 

For mer informasjon, ta kontakt med diakonen i din menighet eller

Gunnel Johansson Rø Tlf. 982 67 840 gr733@kirken.no

Synnøve Ilebekk Johansen Tlf. 982 67 830 sj963@kirken.no

Ellen Kristin Haave Tlf. 40036132 eh857@kirken.no

Randi Bergkåsa Tlf. 40036493 rb227@kirken.no

 

Sorgen har mange ansikter

det gråtende

det fortvilte

det bitre

det takknemlige

 

Sorgen er noe du må ta vare på

Ikke noe å være redd for

Den gir oss liv og smerte

Den gir oss frykt og glede

Den gir oss skaperkraft

 

Sorgens ansikt må finnes

for å gi oss fred og ro

for å gi oss helhet

for å gi oss kraft til å leve helt

for at sårene skal leges.

 

Oversatt fra Rolf Molanders dikt «Sorgen har flere ansikten»

Hentet fra Anders Nordengens bok «Alt har sin tid»