Lysmesse

04.12.2018

Lysmesse

Søndag 9. desember kl 18.00

VELKOMMEN TIL LYSMESSE

Det blir mye lys, sang, musikk og varme på lysmessa i år også!

Levre Skoles Musikkorps, Speidere, Hoppetitten og Kaos TenSing deltar.
Ved orgelset sitter kantor Tim Stern og prest er Ånund Hardang.
Kollekt ved utgangen til Kirkens Bymisjon sin adventsaksjon.

Vi sees!