alt synlig og usynlig

11.02.2019

alt synlig og usynlig

Foredrag ved professor emeritus Tore Midtvedt tirsdag 26. februar

kl 19.00 i Helgerud kirke


–om tarmens mikrobiologiske mangfold
– og om å lage en "Noahs ark" av menneskers tarmbakterier i frølageret på Svalbard.

Tore Midtvedt er spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus ved Karolinska Institut i Stockholm.
I fjor ble han slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.

Inngang kr 50. Enkel servering.
Velkommen!

Foto: : Joakim S. Enger, Budstikka