Månedens frivillige i april

01.04.2019

Månedens frivillige i april

Sverre Alvik

  1. Hvilke oppgaver gjør du som frivillig?

Først og fremst er jeg speiderleder. Jeg har vært med og drevet speiderarbeidet i Helgerud i 20 år. I tillegg er jeg engasjert i noen andre aktiviteter, blant annet tweens. Så det er først og fremst i aldersgruppen 10 til 18 år at jeg prøver å sette spor.

  1. Hva liker du ved å være frivillig?

Det er kjekt å møte, bli kjent med og få lov til å være sammen med unge mennesker, og ikke minst å få være med på å forberede dem for livet som ligger foran, enten det er ved praktiske ferdigheter, miljøengasjement eller nestekjærlighet.

  1. Hvorfor startet du som frivillig?

Jeg ønsket, og ønsker fortsatt, å gi litt tilbake av alt det jeg selv har fått i kirka. Der jeg vokste opp i Landvik menighet i Grimstad hadde vi mange frivillige som bruke av sin tid slik at jeg og andre unge fikk fine opplevelser. Det ønsker jeg også barn og unge i Helgerud skal få oppleve.

  1. Hvor mye tid bruker du på det frivillige arbeidet?

Jeg bruker i underkant av en kveld i uka, i tillegg er det en del helgeturer og ei uke på leir i løpet av året. Som en del av dette blir jo hele eller deler av familien engasjert, så for ungene har speiderturer og leir vært en del av oppveksten.

  1. Vil du si litt om deg selv?

Jeg bor på Kolsås sammen med Solveig og våre fire barn i alderen 12 til 18 år. Jobber på Veritas, med forskning på energi. På fritiden er det mye tur og trening.

  1. Har du en favoritt salme? Hvorfor akkurat denne?

Favorittemaet mitt, både på jobb, i speidern og i kirka, er vårt ansvar for å ta vare på skaperverket. Flere flotte sanger som beskriver dette er på Hans Inge Fagerviks «Å, så vakkert!»