Påsken i Helgerud

11.04.2019

Påsken i Helgerud

Påske er feriedager på hytta med ski, appelsiner og kvikklunsj.

Påske er dager i syden med varme, sjø og late dager.

Men påske er første og fremst ein kirkelig høytid der vi følger Jesu dramatiske dager i Jerusalem.

Kontrastene er store og dramaet har mange ytterpunkter. Vi møter feighet, smerte og død. Men ennå sterkere lyser det omsorg, varme og kjærlighet gjennom høytiden.

Igjen skal vi ta del i Jesu seier over hatet og likegyldigheten. Framfor alt skal vi feire at Livet vant over døden. Oppstandelsen er ikke bare en feiring av livskreftene. Nei, Jesus stod faktisk opp fra døde. Legemlig! Uten oppstandelsen, skriver Paulus, er vår tro intet!

 

Påskens gode og kjærlighetsfylte budskap får du gjennom gudstjenestene i Helgerud.

 

Påsken i Helgerud!

Palmesøndag kl.11.00
Gudstjeneste. Margrete Telhaug og Tim Stern gjør tjeneste. Offer til menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.   

Skjærtorsdag kl.19.00  
Kveldsgudstjeneste med måltid i kirkestua etter gudstjenesten.
Solist er Gunn Kristin Aune. Tim Stern og Ånund Hardang.

Langfredagsgudstjeneste kl.11.00
Vi lytter til lidelsesfortellingen fra evangelisten Matteus. Arne Nordahl holder en kort preken.
Tim Stern og Ånund Hardang

Påskedagsgudstjeneste kl.11.00
Vi feirer Kristi oppstandelse. Vi tenner lys og synger påskesalmer. Medlemmer fra Helgerudvokalistene deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt, MAF. Tim Stern og Ånund Hardang