Kandidater til Menighetsrådsvalg i Helgerud 2019

09.08.2019

Kandidater til Menighetsrådsvalg i Helgerud 2019

Kirkevalget 2019 finner sted 9. september 2019.
Da skal det velges menighetsråd/fellesråd og medlemmer til bispedømmerådet/Kirkemøtet. 

Kandidater til Menighetrådsvalg i Helgerud menighet 2019 finner du her.


Mer informasjon
www.kirkevalget.no
http://www.baerum.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/66905/Din-kirke-ditt-valg