Gudstjenestereformen i Helgerud

Gudstjenestereformen i Helgerud

11.12.2013

Gudstjenestereformen i Helgerud

Ny ordning.

Første søndag i advent startet vi med noen ledd fra den nye gudstjenesteordningen.

Istedenfor syndsbekjennelse i starten, har vi en felles samlingsbønn. Den skal samle våre tanker og minne oss på at vi er samlet som ett fellesskap innfor Gud.  Videre kommer syndsbekjennelsen i starten av forbønnen.

Vi står under første og siste salme.Og vi sitter under de to første lesningene.

Vi har også tatt i bruk ny dåpsliturgi med nytt Fadervår. Dette vil stå i programmet.

Vinteren og våren vil bære preg av innføring av nye bønner, melodier og ny bibeloversettelse.  18.januar skal vi ha en åpen menighetskveld hvor kantor Iver Kleive skal presentere noe av det store utvalget av musikk som foreligger.  

Innen 1. september skal menighetsrådet levere inn sitt forslag for ny gudstjenesteordning for godkjenning av biskopen.  Det betyr at vi har et spennende semester foran oss og vi håper mange vil engasjere seg i gudstjenesten vår!