Eventyret om Helgerud Kirke: "Så gjør vi så når vi vever en kirke"

Eventyret om Helgerud Kirke: "Så gjør vi så når vi vever en kirke"

11.12.2013

Eventyret om Helgerud Kirke:

Håkon Stenstadvolds billedvev: Jul, påske, pinse danner alterbildet i Helgerud kirke. Alterteppet er sentral ikke bare i utsmykning av kirkerommet, men også for kirkens arkitektur.  Kirken er tegnet av arkitekt Hille. Og da han fikk oppdraget var alterteppet utgangspunktet, og kirken er tegnet rundt bildet.Under planleggingen av kirkerommet måtte arkitekten arbeide ut fra at teppet skulle være altertavle.

Kunstneren Håkon Stenstavold var fra Sandvika og ønsket før sin død at teppet skulle henge på en hvit vegg i en bærums-kirke. Teppet ble innkjøpt av Bærum kommune i 1977 og hang i rådhuset før kunstnerens ønske kunne oppfylles i Helgerud kirke.

Dette enestående kunstverk fått sin endelige og utsøkte plassering her. Fra veggen bak alteret fanger veven vårt blikk og fører våre tanker mot de mest sentrale begivenheter i Jesu liv, og dermed mot selve grunnlaget for vår kristne kirke.
Håkon Stenstadvold har skapt teppet og gitt det navn. Billedveversken Synnøve Thorne ved Den Norske Husflidsforening har i nært samarbeid med Stenstavold innfarget garn av spelsau før vevearbeidet. Thorne har gitt det liv i veven.
Slik beskriver Stenstavold selv teppet: . ”Hele teppet består av fire like store avlange felter som er festet sammen ved hjelp av ornamentbånd. Det hele får en nesten kvadratisk form henimot 3x3 meter. Med de fire fritt hengende fliker, skal det gi et svakt inntrykk av en prosesjonsfane. Hvert felt er delt i tre billeder: Et stort oventil, det minste nær midten, og et nedre billede. I alle de nedre billedene er der motiver med engler, slik at vingepartiet danner et gjentatt mønster.
Håkon Stenstadvold samarbeidet med Synnøve Thorne i Den Norske Husflidsforening i nærmere 30 år. Et av deres siste prosjekter var det som skulle bli kirketeppet i Helgerud kirke. Det tok til sommeren 1974. Tre år senere var arbeidet ferdig. Teppet er vevd av håndspunnet spelsau dekkhårsgarn som er farget etter gammel oppskrift med plantefarger. Høsten 1977 ble billedveven innkjøpt av Bærum kommune for 300.000,- kroner.
Stenstadvold var meget opptatt av å finne et kirkebygg som arkitektonisk var egnet for billedveven. Han uttalte at det ville glede ham meget om det kunne få sin plass i en kirke i Bærum. Begge deler ble en realitet i Helgerud kirke..