Menighetsrådet

Kaare Granheim, leder
Anders M Petersen,  nestleder
Ånund Hardang (sokneprest), fast medlem
Solveig Alvik, fast medlem
Berit Kristiansen, fast medlem + fellesrådsrepresentant
Hanne Dyrendal, fast medlem  
Tore Westerbø, fast medlem
Jon Inge Schiager Kjernlie, varamedlem
Jon Ole Siggerud, varamedlem
Tor Vold, varamedlem
Ingeborg Beate Svanes, kirkeforvalter

 

Kontakt
Menighetsrådets leder: Mail
Telefon 909 53 693

 

 

Referat fra MR-møter

Her legger vi ut referat fortløpende

Les mer...

Årsmeldinger

Årsrapporter for Helgerud menighet.
 

Les mer...

Gudstjenester

Gudstjenestereformen i Helgerud

Les mer... Ny ordning.   

Allmenn agende for høymesse med og uten dåp

Les mer...   

Menighetene i Bærum

I denne lenken som åpnes i en ny fane, finner du en oversikt over alle menighetene i Bærum.

Gaver til menigheten

Givertjeneste

Les mer...   

Mer om kirken og menigheten

Helgerud menighet – En «grønn menighet»

I foajeen i kirken står det nå en stor plakat i glass og ramme med hustavlen  ...   Les mer...

Her trengs ny menighet og kirke

   Les mer...

Eventyret om Helgerud Kirke: "Så gjør vi så når vi vever en kirke"

   Les mer...

Arkiv, gamle artikler

Helgerud vinter

Herre i eige hus
Velsigna pinsehøgtid!

Velsigna pinse!

Les mer...

Kva fargane i kyrkja fortel!

Kyrkjerommet sine mange forteljingar

Les mer...

I eit hjørne...

Å vera i eit hjørne kan opplevast forskjellig.
Det kjem an på korleis ein er kome dit.
Det er forskjell på å bli pressa opp i eit hjørne og frivillig gå dit......

Les mer...

Liv og Røre

I helgen deltok 18 Ten Singere fra Helgerud menighet på KFUK-KFUM sin Liv og Røre festival.

Les mer...