MR-referat


Menighetsrådet i Helgerud menighet består av frivillige medlemmer som velges i kirkevalget.   

Her finner du de siste referatene fra menighetsrådet.