Askeonsdag


Etter ett år med ufrivillig faste - kan frivillig faste ha noe for seg? Kort meditasjon og musikk ved starten av fastetiden.

 

Siden mars i fjor har vi ufrivillig blitt påført faste i mange former. Nå er vi nok mer opptatt av hva vi har mulighet til å ta for oss av, enn hva vi kan avstå fra. Kan frivillig faste likevel ha noe for seg? 

Faste kan praktiseres på så mange måter. Det spenner fra å delta i Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon til å tilbringe mer tid i bønn. Her er noen ressurser for hvordan du kan markere fastetiden: 

https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/fastetiden/slik-kan-vi-faste/

https://www.kirkensnodhjelp.no/

https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/fastetiden/fasteaksjonen/

https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/fastetiden/slik-kan-vi-faste/et-annet-rom/

 

 

Tilbake