Påske på tunet


Følg påsken sammen med oss!

 

Selv om kirken er stengt, blir påskedagene markert på kirketunet. Vi har lagd en vegg hvor du kan komme og få påskeevangeliet på en litt annen måte. Denne veggen blir fylt etter hvert som påskedagene går. Hver dag har sine symboler og et ord vi syns beskriver denne dagen, men også en viktig del av det å være menneske. 
For slik er det jo, påsken rommer hele livet, med glede og sorg, vennskap og svik, død og oppstandelse.

På enden av veggen er det et bønnefelt. Her kan du henge din bønn i form av et tøystykke. Fargen du velger symboliserer det du vil be for.

Tilbake