Bålpanneprat om pinse!


Denne gangen er Hans Morten Bruun gjest i Bålpannepraten. Han er medlem av Helgerud menighetsård og har i mange år vært aktiv i menighetens barne - og ungdomsarbeid. Tema er pinse. Sammen med prest Ånund Hardang snakker de om hva det  er med Den hellige ånd, hva skjedde på pinsedagen og hvor er Den hellige ånd i dag? På hvilken måte har vi glede av ånden nå???
Disse og flere spørsmål blir berørt i samtalen.

Ha en velsignet Pinse!

 

Tilbake