Givertjeneste


 

Ditt bidrag gjør en forskjell
Du kan påvirke hva pengene brukes til
Du kan oppnå skattefordeler


Bli medlem av Helgerud menighets givertjeneste
Har du BankID gjør du dette enkelt ved å registrere en AvtaleStraks her.

 

Helgerud menighet har et aktivt barne- og ungdomsarbeid med over 100 barn og unge som besøker kirken hver uke.

Familiesangen, Hoppetitten barnegospel og Jumping Chaos Tween Sing er menighetens barnekor for ulike aldersgrupper på tirsdager. 
Søndagsskole har vi de fleste søndager (når det ikke er ferie).
For tenåringer er Kaos Ten Sing et godt tilholdssted på mandagskveldene og Helga det samme en fredag hver måned.
For de litt yngre er det Tweens, ca. fem fredager i semesteret.

Totalt sett har Helgerud menighet besøk av mer enn 100 barn og unge hver uke. Vi ønsker at barn og unge skal føle seg hjemme i kirken og ha et trygt og godt sted å være. Et levende barne- og ungdomsarbeid er viktig for menigheten på kort og lang sikt.  Arbeidet utføres i stor grad av frivillige foreldre. Vi har en ungdomsdiakon som bl.a. skal legge til rette og koordinere arbeidet. Denne stillingen er delvis giverfinansiert.
 
Hvordan vokser gavene til givertjenesten?

Den som er registrert giver får skattefradrag for beløpet.
Det betyr at 28 % av beløpet føres tilbake ved skatteavregningen.
Du kan da gjerne gi ca 30 % mer enn ved ofring.

Det betyr:

• en avtalt gave på 200 kr pr mnd (2.400 kr pr år) til et ungdomsprosjekt i Helgerud menighet kan dermed bety at du gir kr 1.728 netto etter skatt
• staten gir kr 672
                                                        
"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver."
2.kor.9,7

Har du spørsmål angående givertjenesten eller om hvordan det fungerer i praksis, er du alltid velkommen til å kontakte kirkeforvalter Birigit Wirgenes på telefon 40442152, eller menighetskontoret.

Skattefritak:

Alle beløp over kr 500,- (pr år) kan trekkes av på skatten. 

Tilbake