Konfirmasjon 2021


Vil du konfirmeres i Helgerud kirke?

 

Invitasjon til konfirmasjon i 2021 blir sendt i posten i begynnelsen av mai, og da åpnes det også for påmelding på nettsidene våre.
Vi sender invitasjon til alle i sognet som er medlemmer av Den norske kirke og født i 2006, men det er åpent for alle som vil å bli med. 

Konfirmasjon blir 11. og 12. september.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kateket Turid Skarbø.

Tilbake