Helt førsteklasses og 6-årsbok


En helt førsteklasses helg med 6-åringene!

 

Vi inviterer årets 6-åringer til to samlinger i Helgerud kirke. 

Lørdag 7. november kl 10.00, møtes vi i til en samling hvor vi leker, synger, bli bedre kjent med hverandre og kirken. Vi skal også høre fortellinger både fra bibelen og boken som deles ut dagen etter. Samlingen varer ca til 11.30 og er i Helgerud kirke.

Søndag 8. november kl. 11.00 feirer vi familiegudstjeneste sammen i Helgerud kirke. Her vil alle 6-åringene få utdelt hver sin 6-årsbok. Gudstjenesten varer ca en time.

 

Meld på din 6-åring HER før 4. november.

Har du spørsmål?
Kontakt menighetspedagog Sigrid Eline på sa645@kirken.no eller på tlf. 40 44 21 78

Tilbake