Vellykket fasteaksjon


Takk til alle som bidro i fasteaksjonen, både givere og konfirmanter!
Sammen klarte vi å samle inn nesten 40.000 kroner.

For denne summen kan 133 mennesker få tilgang til rent vann resten av livet, og det er et av satsningsområdene til Kirkens Nødhjelp.

I forkant av aksjonen var konfirmantene i Oslo domkirke og møtte biskopen og representanter fra Kirkens Nødhjelp. Der fikk de lære litt om arbeidet Kirkens Nødhjelp driver. Til aksjonsdagen 17. mars forberedte de aktiviteter for barn og lagde ulike ting som gikk an å kjøpe, som smykker, påskeegg og påskekranser.
Mange av konfirmantene var også med og løp aksjonsløp, og på forhånd hadde de skaffet seg sponsorer som forpliktet seg til å betale en sum per runde de klarte å løpe.

Til sammen ble dette altså en god sum som vi med glede sender til Kirkens Nødhjelp.

Fikk du ikke gitt til aksjonen? Da kan du bruke Kirkens Nødhjelps eget Vippsnummer 2426.

Tilbake