Ledig vikariat


Vår menighetspedagog skal ha permisjon og vi søker en vikar i hennes fravær. Er du vår nye kollega?

 

 

Stillingen er todelt. Vi ønsker primært en medarbeider som både kan fylle en 60% trosopplæringsstilling, samt en 20% stilling rettet mot arbeid med ensomme eldre. Men vi er også åpne for søkere som ønsker deler av stillingen.

Nyskjerrig? Se hele utlysningen her

 

Tilbake