Stille dag


Lørdag 29.februar kl.10-16

 

Himmel på jord.

Stille dag i Helgerud kirke.

Ved inngangen til faste inviterer vi til en dag i stillhet og kontemplasjon. Ikonet "Jesus and his friend" vil følge oss gjennom dagen. Bildet av Jesus som lytter til sin venn slår an tonen -  vi vil lytte til oss selv og til Universets Skaper og Herre, som er oss nærmere enn vi aner. 

Du trenger ikke ha noe tidligere erfaring med stillhet eller meditasjon. Alle er velkommen! Ta kontakt med kapellan Margrete Telhaug om du har spørsmål.

Tid: Lørdag 29.februar kl.10-16. Det serveres varm lunsj. Arrangementet er gratis. Det gis mulighet til kollekt ved dagens slutt.

NB NB Husk påmelding til Margrete Telhaug mt452@kirken.no Tlf:40802599

Tilbake