Nyttig info fra Helgerud


Les mer om ringing i kirkeklokker, gudstjenester, kirkelige handlinger,  resultatet fra Fasteaksjonen, konfirmant 2021, årsmøtet og nyhetsmail her.

 

Ringing i kirkeklokker
Hver lørdag klokka 17 vil kirken ringe inn helgen  i koronatiden.

Stillheten skal brytes som et tegn på håp, sier konstituert preses i Bispemøtet, Atle Sommerfeldt til avisen Vårt Land. Dette er et koronaunntak. Vi er kirke på en annen måte, men vi er fortsatt kirke og fortsatt til stede.

 

Gudstjenester og input fra menigheten
I tråd med myndighetenes retningslinjer er gudstjenester og aktiviteter i kirkene avlyst frem til 15. juni. Det vil likevel bli publisert jevnlige input fra staben og menigheten på hjemmesiden, facebook og youtube. Stay tuned!  

 

Dåp, vielse og begravelser
Enda vi ikke har vanlige gudstjenester og aktiviteter i kirken, så tilbyr vi fortsatt muligheten for dåpsgudstjeneser, vielser og begravelser. Antall deltagere er økt fra 15 til 30 personer.

Trykk her for å melde på eller kontakt Kirketorget, som er et felles servicekontor for menighetene i Bærum. Telefon 67 500 500, åpent mellom 09-15 (stengt 12 – 12.45) eller e-post: kirketorget.baerum@kirken.no

Helgerud mengihet har også en fin dåpskjole som kan lånes til anledningen. 

 

Resultatet av fasteaksjonen
Før og under påskeuken ble den årlige Fasteaksjonen arrangert, men i år i digital versjon. Totalt samlet Norge inn 20.596.513,-, hvor Helgerud bidro med 35.473,-. Dette betyr at Helgerud menighet har gitt rent vann til 177 personer.Takk til alle som bidro som digitalebøssebærere og som givere. 

 

Konfirmant 2021?
Invitasjon til konfirmasjon i 2021 blir sendt i posten i begynnelsen av mai, og da åpnes det også for påmelding på nettsidene våre. Vi sender invitasjon til alle i sognet som er medlemmer av Den norske kirke og født i 2006, men det er åpent for alle som vil å bli med. 

Konfirmasjon blir 11. og 12. september.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kateket Turid Skarbø

 

Årsmøte og årsrapport
Årsmøtet i 2020 blir desverre avlyst. Årsrapporten for 2019 vil bli publisert på hjemmesiden og sendt ut sammen med nyhetsmailen for mai.  


Nyhetsmail
Hver måned produserer staben i Helgerud en nyhetsmail. Her blir det skrevet spennende artikler, reklamert for hva som skjer i og utenfor kirken, og tilbakeblikk på arrangementer som har hvert. Ønsker du å motta denne mailen? Trykk her for å abonnere.

 

 

Tilbake