Kirkens nærvær i møte med ungdom og eldre


Diakonale tilbud: "13-20" og "Gjennom alt"

For den som er ung og trenger noen som lytter oppmerksomt til hva som skjer. For den som er eldre og trenger noen som vandrer sammen med når livet endrer seg og er utfordrende. For den som er pårørende eller jobber med eldre. 

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har i fellesskap utviklet to tilbud. De er begge en del av det diakonale tilbudet til kirken.

"13-20" er et samtaletilbud for ungdom i Bærum. Det er gratis og frivillig. Gjennom bruk av tid og anerkjennelse bidrar ungdomsdiakonene til at ungdommer blir sett og anerkjent, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre. Les mer her

"Gjennom alt" retter seg mot beboere, pasienter, pårørende og ansatte ved Bærums sykehjem. Gjennom samtaler, veiledning, og undervisning er diakonene medvandrere gjennom krevende livssituasjoner.Ler mer her 

 

Tilbake