Om oss


Vår visjon er: Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste.

Helgerud menighet vil:

  • Skape fellesskap der den enkelte blir sett og verdsatt
  • Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne felleskapet
  • Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kommer til tro
  • Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro
  • Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet
  • Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse


 

Ansatte

 

Kapellan

Øystein Fidjeland

92126148

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Almås Holen

67500500

93453834

Send e-post

Ungdomsdiakon

Martine Hasseleid Semb

67500500

98267821

Send e-post

Kateket

Turid Skarbø

67500500

98267823

Send e-post

Kantor

Tim Stern

67500500

97736503

Send e-post

Sogneprest

Margrete Telhaug

48243224

Send e-post

Kirkeforvalter

Siri Kolberg Torgersen

67500500

98267807

Send e-post

Sekretær

Annette Totland

67500500

40442181

Send e-post

 

Menighetsrådet

 

Menighetsrådet består av

Maren Awici-Rasmussen,  leder
Tom Eirik Bru-Olsen,  nestleder
Margrete Telhaug (sokneprest), fast medlem
Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø, fast medlem
Jon Inge Schiager Kjernlie, fast medlem
Tanja Hansen Kvalsvik, fast medlem  
Jon Anders Bangsund, fast medlem
Roald Skaar, varamedlem
Knut Ødegård, varamedlem
Målfrid Almelid Siggerud, varamedlem
Lasse Moer, varamedlem

Kontakt
Menighetsrådets leder: Mail