Om oss


Vår visjon er: Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste.

Helgerud menighet vil:

  • Skape fellesskap der den enkelte blir sett og verdsatt
  • Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne felleskapet
  • Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kommer til tro
  • Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro
  • Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet
  • Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Kapellan

Øystein Fidjeland

92126148

Send epost

Menighetspedagog

Mari Almås Holen

67500500

93453834

Send epost

Ungdomsdiakon

Martine Hasseleid Semb

67500500

98267821

Send epost

Kateket

Turid Skarbø

67500500

98267823

Send epost

Kantor

Tim Stern

67500500

97736503

Send epost

Sogneprest

Margrete Telhaug

48243224

Send epost

Kirkeforvalter

Siri Kolberg Torgersen

67500500

98267807

Send epost

Sekretær

Annette Totland

67500500

40442181

Send epost

 

Hvem er vi?

 

Menighetsrådet består av

Kjersti Thoen leder
Berit Kristiansen,  nestleder
Ånund Hardang (sokneprest), fast medlem
Torill Grimstad Osberg, fast medlem (permisjon)
Kristin Inga Hulbak Skaar, fast medlem
Hane Elisabeth Kervel Fjørtøft, fast medlem  
Anne-Grethe Skjerve, fast medlem
Hans Morten Bruun, fast medlem
 
Bernhard Hesthag, varamedlem
Kaare Granheim, varamedlem
Jon Inge Schiager Kjernlie, varamedlem

Kontakt
Menighetsrådets leder: Mail
 

 

Gjertrud Kjernlie og Karin Strand Hovbrender

Adventsmarkedet blir arrangert hvert år og her møter du to av kvinnene som i mange år har vært delaktige i å skape det. 

Les mer

 

Månedens frivillige i mars

Kaare Granheim

Les mer

 

Månedens frivillige i februar

Inger Johanne Hope

Les mer

 

Frivillighet i Helgerud

Intervju med frivillige i  2018

Les mer

 

Månedens frivillige i desember

Martin Fritzvold Hatlem

Les mer

 

Månedens frivillige i november

Rune Pytte Solum

Les mer

 

Månedens frivillige i september

Målfrid Brekke

Les mer