Om oss


Vår visjon er: Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste.

Helgerud menighet vil:

  • Skape fellesskap der den enkelte blir sett og verdsatt
  • Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne felleskapet
  • Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kommer til tro
  • Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro
  • Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet
  • Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Sokneprest

Ånund Hardang

67500627

91117719

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Almås Holen

67500500

93453834

Send e-post

Kateketvikar

Ragnhild Narvestad Hungnes

67500500

98267823

Send e-post

Sekretær

Ragnhild Irene Giske Langø

67500500

Send e-post

Ungdomsdiakon

Martine Hasseleid Semb

67500500

98267821

Send e-post

I permisjon

Turid Skarbø

67500631

98267823

Send e-post

Kantor

Tim Stern

67500500

97736503

Send e-post

Kapellan

Margrete Telhaug

67500500

40802599

Send e-post

Sekretær

Annette Totland

67500500/625

Send e-post

Kirkeforvalter

Birgit Johanne Wirgenes

40442152

Send e-post

Menighetsrådet består av

Kaare Granheim, leder
Anders M Petersen,  nestleder
Ånund Hardang (sokneprest), fast medlem
Solveig Alvik, fast medlem
Berit Kristiansen, fast medlem + fellesrådsrepresentant
Hanne Dyrendal, fast medlem  
Tore Westerbø, fast medlem
Jon Inge Schiager Kjernlie, varamedlem
Jon Ole Siggerud, varamedlem
Tor Vold, varamedlem

Kontakt
Menighetsrådets leder: Mail
Telefon 909 53 693

 

Målfrid og Jon Ole Siggerud

I oppvasken etter "Middag for alle"

Les mer

 

Gjertrud Kjernlie og Karin Strand Hovbrender

Adventsmarkedet blir arrangert hvert år og her møter du to av kvinnene som i mange år har vært delaktige i å skape det. 

Les mer

 

Månedens frivillige i mars

Kaare Granheim

Les mer

 

Månedens frivillige i februar

Inger Johanne Hope

Les mer

 

Frivillighet i Helgerud

Intervju med frivillige i  2018

Les mer

 

Månedens frivillige i desember

Martin Fritzvold Hatlem

Les mer

 

Månedens frivillige i november

Rune Pytte Solum

Les mer

 

Månedens frivillige i september

Målfrid Brekke

Les mer