Helgerud menighet – En «grønn menighet»


I foajeen i kirken står det nå en stor plakat i glass og ramme med hustavlen  «Ropet fra en såret jord»

Plakaten er undertegnet av biskop og bispedømmerådsleder, som gleder seg over at Helgerud menighet har vedtatt å være en «grønn menighet» og at vi er med på å virkeliggjøre en visjon: 
Å gjøre den kristne kirken til verdens største miljøbevegelse og verdens største bevegelse for å bekjempe fattigdom. Under en utendørsgudstjeneste i Helgerud kirke i strålende solskinn 15. juni 2014 markerte menigheten at Helgerud er blitt en «grønn menighet». 
 
Hvorfor er Helgerud menighet blitt en «grønn menighet»?
Fordi verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av Guds skaperverk og etterfølgere av Jesus Kristus. Derfor må vi hele tiden forbedre vår egen praksis i bærekraftig retning.
 

"Hva vil det si at Helgerud menighet er blitt «grønn»?

Grønt utvalg utarbeider 2-årig handlingsplan som forankres i menighetsrådet. Handlingsplanen er satt opp i yttergangen inn mot kirkerommet. Der er også kart for vannkilden under «7. Egne tiltak» i handlingsplanen. 
Gjelder inntil  plan for 2024 - 2025 er behandlet og vedtatt i MR: 
 
"Vi vil opparbeide en sommerfuglhage" ble startet av Grønt utvalg allerede i 2017. Her er er mer informasjon om dette og med tanker om en dypere betydning av dette prosjektet.»

Hensikten og målet med handlingsplanen er at menigheten skal bli mer bevisst på de valg vi tar for å få til en mer bærekraftig utvikling med fokus på miljø, forbruk og rettferd.

Men en handlingsplan krever handling, og det er viktig å huske på at å være  «grønn menighet» er en prosess som må gå over tid og som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet.

Til å ivareta arbeidet med «grønn menighet» har menighetsrådet oppnevnt et «Grønt utvalg».

Dette utvalget består av:

Lasse Moer ( i MR)              lasse.moer@sv.uio.no - 

                                             mobil: 90517201

Margrete Telhaug                  mt452@kirken.no                                                                                     

Siegfried Eisinger (leder)     siegfried@eisinger.no                                                                                         

Jon Hov Lauritzen                jon.hov.lauritzen@gmail.com

 

Utvalgets oppgave er, sammen med menighetsrådet, ansatte og alle andre som søker kirken vår, å arbeide for at handlingsplanen blir realisert. Mange av tiltakene som er nevnt i handlingsplanen er gjennomført eller vil bli det i nær fremtid, men mye gjenstår og det må arbeides kontinuerlig. 

Ta gjerne kontakt med «Grønt utvalg» for innspill og kommentarer til handlingsplanen og synspunkter på Helgerud menighet som «grønn menighet». 
Tilbake