Fastetiden


Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Jesaja 58,6-7

 

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften - minus søndagene, som ikke er fastedager. I tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med til fastetidenn. Å faste er en religiøs praksis kirken deler med andre religioner. I kirken var denne tiden fra gammelt av en forberedelsestid for de som skulle bli døpt påskenatt. Fastetiden er også assosiert med Jesu 40 dager i ørkene, hvor han til slutt ble fristet av djevelen. 

Denne tiden i kirkeåret vil vekke oss. Den uroer oss i vårt daglige liv, og kaller oss til å vende blikket utover og innover. Utover - for å sette undertrykte fri, jobbe for rettferdighet, stille sult, og skape systemer som fremmer likhet og lik fordeling av goder. Innover - mot det i oss som er dødt, som er bundet i gamle mønster og fordommer, og som Gud vil gi liv. 

Det er ennå sterke begreninger på hvor mye vi kan samles i kirken. Men vi kan likevel lytte til fastetidens budskap og kall der hvor vi er.

Bildet i artikkelen er av regnbuelys. Regnbuelys og regbuebønn er pedagogisk materiell som Kirkens Nødhjelp har utviklet til bruk i fastetiden. Det kan brukes som en adventskrans. Hver søndag tennes et nytt lys og en ny bønn bes. Les mer her

Les mer om hvordan mennesker markerer fastetiden på ulike måter. Les mer her

Fasteaksjonen er alltid en sentral del av fastetiden i vår kirke. I år blir den digital. Følg med på menighetens hjemmeside og facebookside for mer informajson. Du kan også lese om årets aksjon på Kirkens Nødhjelps side. 

Gamlebyen og Grønland menighet har skrevet et godt hefte om fastetidens praksiser. Les heftet her 

Tilbake