Påske + pasjon


64 opplevelsesdager mellom påske og pinse

 

Fra din egen stue eller ved fysisk oppmøte, gjennom musikk, scenekunst, visuell kunst, film, arkitektur, litteratur, og gudstjeneste, kan du delta i 64 dager med opplevelser som på ulike måter utforsker kirkens fortellingene i faste, påske, og pinsetiden. For ellevte år på rad arrangeres Påske og pasjon, og også i år er et fantastisk rikt program satt sammen. Les mer her

Og her kan du lese 122 skjønnlitterære tekster fra de tre forfatterkonseptene i Påske og pasjon.

Tilbake