Helgerud grunnstensnedleggelse


10. mai 1981 var det familiegudstjeneste og nedlegging av grunnsten. Tilstede var fung. biskop Reidar Kobro og menighetens prester. 

«Jeg tror det blir du som må legge ned grunnstenen,» sa sokneprest Finn Holmqvist. Sammen med fungerende biskop Reidar Kobro sto vi innenfor murene som skulle bli Helgerud kirke. Det var søndag 10. mai 1981, og mye folk var samlet for å overvære denne viktige begivenheten i den unge menighetens liv. Drømmen om en egen kirke var i ferd med å gå i oppfyllelse.

Jeg var res.kap. i Helgerud menighet fra januar 1980, og nå skulle jeg altså legge ned grunnstenen til den nye kirken. Både biskopen og soknepresten hadde vond rygg og kunne vanskelig bøye seg for å sette ned skrinet som markerte grunnstenen i kirkebygget. Derfor ble det den unge kapellanen som fikk æren av å sette grunnstenen ned på det stedet der alteret i kirken står i dag.

 

Jubileumshilsen fra

Øivind Skjerve

Tilbake