En logo blir til!


Målfrid Brekke har foretatt et detektivarbeid i tilblivelsen av menighetens logo. 

 

Helgerud menighet har en logo med et skip, men hvem har tegnet den?

Det stod mellom to tegnere. Inger Nitter sa: Det er min far (Emil Nitter) som har tegnet det. Andre sa: Det er Stein Davidsen.

Dette pirret min nysgjerrighet så til de grader at jeg begynte å snuse og grave. Min mann – som er innfødt bæring – kunne opplyse at skipet eksisterte som logo lenge før Helgerud kirke ble bygd.

Jeg måtte gå til kildene, dvs. til biblioteket på Bekkestua. Takket være gode hjelpere der, fikk jeg anledning til å kikke i de gamle arkivene hvor jeg fant menighetsbladet Helg og hverdag. Og der oppdaget jeg noen interessante ting: Første menighetsblad som hadde logo, var fra mars 1976, altså første blad etter at Helgerud ble skilt ut som eget sogn, som skjedde i 1975. Men de tre menighetene, som til da hadde utgjort Vestre Bærum sogn, fortsatte å gi ut felles menighetsblad, men med hver sin logo. Inne i bladet fant jeg en notis om at bladet hadde fått nytt utseende, var trykt hos Asker og Bærums Budstikke og håpet at alle var fornøyde med det! Men ikke ett ord om hvem som hadde tegnet logoene.

Som en jordrotte fortsatte jeg gravingen. Jeg måtte spørre noen som var aktive i Helgerud menighet på den tiden. Gudbjørn Birkeland var en av dem. Gudbjørn var ansatt klokker/soknediakon  i Helgerud i 18 år. Han hadde gjort en viktig observasjon: Logoen var endret i tidens løp! Han ba meg se nøye etter. Og stilt ved siden av hverandre, er det lett å se. Båten er snudd, og den har fått vind i seglet bokstavlig talt. Gudbjørn Birkeland mente å huske at Davidsen hadde laget det originale utkastet som Nitter så endret, og at det er Nitters versjon som er blitt stående. Inger Emilie har aldri visst at Davidsen var inne i bildet, hele tiden har hun trodd at det var hennes far som tegnet skipet. Men hun kan bekrefte at de to kjente hverandre godt. Hennes foreldre var omgangsvenner med Davidsens foreldre, og Inger Emilie kan godt huske at de var på besøk hjemme hos dem på Grefsen da hun var liten jente.

Så da ble vår konklusjon til sist at Helgeruds logo er et resultat av et samarbeid mellom de to. Dette er ikke unikt blant kunstnere (bare tenk på Tidemand og Gude!) Sønnen til Stein Davidsen, Torbjørn, er også blitt forelagt denne historien. Han syntes den var fin og hadde ikke noe å tilføye. Så nå vet vi litt mer om historien bak logoen til Helgerud kirke.

- Målfrid Brekke

Tilbake