Månedens frivillige i mars


Kaare Granheim

Hvordan er det å være frivillig i Helgerud Menighet?
I Helgerud har vi mange frivillige som bidrar til at vi har en levende og inkluderende menighet med mange aktivitetstilbud for barn, unge og voksne. For å få et innblikk i den mangfoldige innsatsen som gjøres, får du i denne spalten bli kjent med flere av dem som bidrar.
 

Denne måneden forteller Kaare Granheim om sitt frivillige arbeid i menigheten:

Hvilke oppgaver gjør du som frivillig?
Jeg er kirkevert, kjører av og til eldre til Åpent hus, deltar i gruppen som rydder og ordner og er for tiden leder i menighetsrådet.

Hva liker du ved å være frivillig?
Det er godt å gjøre litt nytte for seg i den kirken jeg hører til i. Ofte har vi det også hyggelig rent sosialt når flere arbeider sammen. Lenge tenkte jeg at en som mener ganske mye, slik som jeg, ikke deltar i menighetsråd. Det er jo ikke alltid så lett å bli enige. 

Hvorfor startet du som frivillig?
Jeg ble spurt om jeg kunne ta på meg en oppgave og startet som kirkevert.

Hvor mye tid bruker du på det frivillige arbeidet?
Spørsmål om tid har jeg ikke fått før. Dessuten er tidsmåling en vanskelig disiplin. Det har jeg faktisk drevet litt med. De fleste oppgavene jeg gjør tar lite tid og de krever lite forberedelse, men man må være der til avtalt tid. Det er bare å sette av tiden og noen ganger dagen til formålet. 

Menighetsrådet har ca 10 møter hvert år. Møtene varer 2-3 timer. De oppleves som svært positive. Alle deltar med god vilje og mye kunnskaper.  Arbeidsutvalget har noen flere møter, men de varer ikke så lenge. De er i sin karakter litt mer forretningsmessige etter som alle saker av betydning behandles i menighetsrådet, men vi lager sakskart og fordeler oppgaver. I tillegg kommer møtene med fellesrådet som inviterer menighetsrådene to ganger i året og dessuten holder møter ved behov. MR leder deltar ved en del ansettelser og det tar av og til en del tid. Bispedømmet inviterer menighetsråd til felles arrangementer for hele bispedømmet og det kan være interessant å delta. Jeg har dessuten fått representere menigheten ved ulike anledninger som da biskop Kari Veiteberg ble innsatt og det ble holdt mottakelse på Akershus. Menighetsrådet holder møter med frivillige og det hender at det er begivenheter i menigheten eller staben der MR-leder har en rolle og må forberede seg. Alt i alt tror jeg nok at jeg bruker ca 4-5 timer hver uke, men noe mer tid rent mentalt. Etter tre år som MR leder vil jeg likevel anbefale alle som vurderer det, å ta på seg denne oppgaven en gang.

Vil du si litt om deg selv?
Jeg ble født i Oslo i 1946. Det meste av oppveksten fant sted på Nordberg der det var stor interesse for å få bygget en ordentlig kirke. Gudstjenestene fant sted i menighetshuset som var to tømmerhus som sto inntil hverandre.
Jeg er sivilingeniør fra NTH. Gift med Oddbjørg. Vi har tre sønner som alle er voksne og vi har tre barnebarn. Vi har bodd i menigheten siden 1984 da vi kjøpte et gammelt hus her. Det ble en hobby. Vi har mye å måke om vinteren og plen som skal klippes om sommeren. Vi har litt bær og frukt og de siste årene har jeg dyrket druer, og de to siste årene har vi fått laget vin av druene. Den var mer eksotisk enn god i 2018 for sommeren 2017 var våt og kald. Sommeren 2018 var så varm at nå håper jeg på bedre resultat.
Jeg er svært glad i å gå på ski, så jeg er ikke kirkevert i skisesongen. Men julaften stiller jeg gjerne. Det er veldig kjekt å se hvor mange som kommer i kirken den dagen. Det har faktisk vært så fullt at vi har måttet avvise noen på den siste gudstjenesten enkelte år.
I 1984 ble jeg valgt inn i kommunestyret. Det ble 12 år med 8 år i formannskapet og mange andre utvalg. Etter kommunestyreperioden har jeg sittet i styrer for selskaper innen konsulentvirksomhet, helse, energi og SAS Norge fram til fusjonen. Nå er jeg stort sett pensjonist, men bruker noe tid som styremedlem i Lovisenberg diakonale stiftelse og Bærum kommunes kontrollutvalg. Dessuten synger jeg i Blessing.

Har du en favorittsalme? Og hvorfor akkurat denne?
Deilig er jorden. Den gir utrykk for takknemlighet og undring som det er lett å stille seg bak

 

Dersom du skulle ha lyst til å bli med og gjøre en innsats, liten eller stor, for Helgerud menighet, ta gjerne kontakt med Ingeborg Svanes på epost eller telefon 98267826


Intervju med tidligere Månedens frivillige
2019
Inger Johanne Hope - februar 2019

2018
Martin Fritzvold Hatlem - desember 2018
Rune Pytte Solum - november 2018
Målfrid Brekke - september 2018
Solveig Elin Bru-Olsen - august 2018
Solveig Alvik - juni 2018
Veronika Knudsen - mai 2018

Tilbake