Frivillighet i Helgerud


Intervju med frivillige i  2018

 

I Helgerud har vi mange frivillige som bidrar til at vi har en levende og inkluderende menighet med mange aktivitetstilbud for barn, unge og voksne. For å få et innblikk i den mangfoldige innsatsen som gjøres, har vi i 2018 hatt en intervjuserie hvor vi har blitt kjent med flere av dem som bidrar. Nedenfor finner du alle intervjuene (klikk på navnet). Framover vil det komme nye intervju med flere av våre frivillige.
 

Dersom du skulle ha lyst til å bli med og gjøre en innsats, liten eller stor, for Helgerud menighet, ta gjerne kontakt med Birgit Wirgenes på epost eller telefon 40442152

                                                                                   


Veronika Knutsen 

                                       

     
 Solveig Alvik   

                             


 Solveig Elin Bru-Olsen 

                                                                      

   
Målfrid Brekke     

 

Rune Pytte Solum   

                                           

 
 Martin Fritzvold Hatlem

Trond Morstad

 

 

Tilbake