Bli med i kirkens forsangergruppe!


 

Vi ønsker å danne en forsangergruppe til gudstjenestene våre.
Gruppen vil øve i forkant av gudstjenestene

Er du interessert, ta kontakt med kantor Tim Stern,
ts978@kirken.no eller tlf 97 73 65 03.

Tilbake