Jubileumshistorier


Helgerud menighet nærmer seg 40 år, vi vil samle historiene! Har du en historie å bidra med?

I tiden opp mot feiringen ønsker vi å samle historier fra menigheten. Kanskje du har en som du vil dele? Det kan være alle mulige slags fortellinger som du tenker andre kan ha glede av å lese. Målet er å lage et historisk dokument som vil være tilgjengelig på nettsiden. Vi håper dere kan være med å sende inn og lage en spennende side for alle. Tekstene bør være på ikke mer enn ca. en halv side og helst med bilder. Frittstående bilder kan også være av interesse. Bildene som sendes inn må være godkjent av de som er avbildet og være privateid. Vi forbeholder oss retten til å redigere tekster som blir sent inn med tanke på plass og innhold.

Spørsmål, tekst og bilder sendes til ungdomsleder Jan Erik S. Johansen på js944@kirken.no.

Tekster og bilder vil bli lagt ut på denne siden fortløpende.

For å se foreløpige tekster, se link eller trykk på "jubileumshistorier" øverst på siden.

https://helgerud-menighet.no/Jubileumshistorier

Tilbake