Konfirmantturer i Rondane


Øivind Skjerve forteller om fjellturer med konfirmantene

 

Jeg var res.kap. i Helgerud menighet fra januar 1980 til oktober 1989. I denne perioden hadde jeg bl.a. ansvaret for konfirmantene sammen med kateketen. Jeg likte denne delen av prestejobben særlig godt, og allerede mens vi var i Sandvika kirke, fikk jeg ideen til å tilby litt ekstra til de konfirmantene som ville være med.

Vi gikk fjelltur i Rondane. De første årene gikk jeg alene med en gruppe på 10 konfirmanter fra Straumbu i Atnadalen via Rondvassbu til Hjerkinn. Turen tok 6 dager, og det var fantastisk å oppleve hvordan ungdommene opplevde mestring gjennom utfordringer og samarbeid. Det var drøye dagsmarsjer for ungdom som slett ikke var vant med å gå flere timer hver dag. Og hver kveld hadde vi en samling med samtale både om turen vår og om de små og store spørsmål som vi mennesker gjerne vil ha svar på.

I 1984 ble Gunnar Næsheim kateket i Helgerud menighet, og han delte den samme gleden over å gå i høyfjellet. Han ble med på turene, og nå kunne vi tilby 15 av konfirmantene denne ekstra opplevelsen.

Det er omtrent 40 år siden vi gikk disse turene, men fortsatt kan Gunnar og jeg møte folk som sier: «Husker du den sommeren vi gikk i Rondane sammen? Da var jeg konfirmant, og det ble en opplevelse for livet!»

 

Jubileumshilsen fra

Øivind Skjerve

Eksempelbilde: Pixabay.com/Trondmyhre4

Tilbake