Kirkeskyss


 

Har du behov for skyss til kirken, ta kontakt med Else Bredal, telefon 416 49 972.

Vi trenger også flere som kan tilby seg å kjøre.

Tilbake