Velkommen til Kaos Ten Sing!


Ten Sing hver mandag 17:45-21:00

 

Ten Sing møtes hver mandag klokka 17:45-21:00. Vi spiser middag sammen de første tre kvarterene, videre er det lek, bandøvelse og kor. Kveldene avsluttes med skumrings; en samling med andakt, lystenning og sang. Én gang i måneden er det sosialkveld med ulike morsomme temaer og aktiviteter. 
All ungdom mellom 13 og 19 år er hjertelig velkomne. Sjekk ut facebooksiden vår for mer informasjon!

Tilbake