Søndagsskolen trenger medarbeidere


Synes du det er viktig at det finnes et søndagsskoletilbud til barna i Helgerud menighet?

Søndagsskolen trenger ledere som kan stille opp minst to ganger i løpet av semesteret. Vi bruker et enkelt opplegg som ikke krever så mye mer enn fortellerlyst!

Vi har søndagsskole de fleste søndager utenom ferier, bortsett fra når det er gudstjeneste for små og store.
Samlingen starter i kirken sammen med de andre som er på gudstjeneste, og så går barna ut til egen samling. Vi kommer inn igjen når det er nattverd, og er sammen med resten av menigheten på det.

Hvis du vil bli med på dette meningsfylte arbeidet kan du ta kontakt med kateket eller menighetspedagog.

Tilbake