Sorggrupper – for deg som har mistet noen


- et sted å samtale om sorg og savn.

 

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, og som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette. For mer informasjon, ta kontakt med diakon eller prest i din menighet eller:

Gunnel Johansson Rø, diakon i Jar menighet. Tlf. 982 67 840 gr733@kirken.no

Ragnhild Narvestad Hungnes, diakon i Bryn menighet. Tlf. 404 42 196 rh988@kirke.no

Ellen Kristin Haave, diakon i Høvik menighet. Tlf. 40036132 eh857@kirken.no

Anne Storrusten, diakon Østerås menighet. Tlf 40036493 as729@kirken.no

Bilde: Keenan Konstance/Unsplash

Tilbake