Prisliste


Lokale Pris
Ungdomssal m/kjøkken (nede) Kr. 2000,-
Ungdomssal m/kjøkken /rigging (dagen før) (nede) Kr. 2500,-
   
Menighetssal m/kjøkken Kr. 2500,-
Menighetssal m/kjøkken /rigging (dagen før) Kr. 3000,-
   
Kirkestua m/kjøkken Kr. 1500,-
   
Kirkerom ved konserter Minimum kr. 3000,- eller 10 % av billettinntektene
Tilsynsvakt ved konserter og andre større arrangement Minimum kr. 1500,-
Ekstra renhold (hvis lokalene ikke er i orden) Kr. 1000,- + mva.
Flygel Kr. 300,-
Orgel Kr. 500,-
AV- utstyr/skjerm til bildefremvisning Kr. 200,-

 

 

Tilbake