Gjennom alt - for pårørende og ansatte ved bo- og behandlingssentre


Tilbud til beboere, pasienter, pårørende og ansatte ved sykehjemmene

Det kommer informasjon om "Gjennom alt" på nettsider  som er under arbeid: 

www.gjennomalt.no 

Kontakt Mari Wirgenes mw378@kirken.no 

Tilbake