Lurer du på å døpe barnet ditt?


Ønsker dere å døpe barnet, men synes det er dyrt med en dåpskjole som skal brukes bare én gang? Vi har dåpskjole til gratis utlån

I Helgerud menighet har vi nå en ny fin dåpskjole som vi låner ut gratis. Vi har selvsagt også sløyfer i ulike farger.

En dåp er en enkel kirkelig handling som skjer i en vanlig gudstjeneste. Både små og store kan døpes, og det er ikke krav til spesielt antrekk. Ofte brukes en hvit dåpskjole, og i kirken er den hvite fargen et tegn på fest og glede. Den lange dåpskjolen symboliserer at barnet skal vokse i tro, håp og kjærlighet. 

Hvis man ønsker dåp utenfor ordinær gudstjeneste, er dette også noe vi gjerne legger til rette for! Ta kontakt med oss om dere har spørsmål angående dåp eller dere ønsker å låne dåpskjolen

Tilbake