Gjertrud Kjernlie og Karin Strand Hovbrender


Adventsmarkedet blir arrangert hvert år og her møter du to av kvinnene som i mange år har vært delaktige i å skape det. 

Det er høst og Adventsmarkedet nærmer seg. Derfor vil vi denne måneden intervjue to som har vært og er engasjert i Adventmarkedet, Gjertrud Kjernlie og Karin Strand Hovbrender.

Karin har vært med på å planlegge og gjennomføre Adventsmarkedet i minst 20 år! Hun forteller at tidligere hadde de verksted i løpet av høsten hvor de møttes og lagde ting som ble solgt på Adventsmarkedet. Nå er det slutt på det, men Karin har plukker ripsbær på Sunnmøre og lagd gele som hun skal selge. I tillegg til Adventsmarkedet, ordner hun til kirkekaffe noen ganger i semesteret, og hun er med på Åpent Hus og smører smørbrød og ordner til. I årenes løp har hun vært kirkevert, kirketjener, og vært med i MR. Nå synger hun også i Blessing.

Gjertrud har vært med på Adventsmarkedet 10 år. Inntil for ett år siden var det hun som hadde ansvar for barnemarkedet. De siste 3 årene har hun vært med i komiteen som forbereder markedet. Innimellom har hun ansvar for kirkekaffe og er med som medliturg i gudstjenesten når hennes bibelgruppe har den oppgaven. Da barna var små var hun også søndagsskolelærer og leder på Tweens.

Når vi snakker om hva de liker med å være frivillig, blir det sosiale fellesskapet raskt nevnt som en viktig faktor. «Det er veldig mye kjekke folk her!» utbryter Karin. «De skulle bare vite, de som ikke går her!» En annen side ved det å være frivillig er at det er fint å være delaktig og bidra inn i fellesskapet og i arbeidet i menigheten hvor man går. Plikt blir også nevnt som en faktor – det er viktig å bidra der det er behov for meg. De er enige om at de får mye tilbake når de gir. Og menigheten er så mye mer enn bare gudstjenesten og søndag – speideren, for eksempel, og alt det andre som skjer i løpet av uka.  

Hvorfor startet de som frivillig? Gjertrud forteller at da de flyttet til Bærum for over 20 år siden, flyttet de til Tanum. Men de begynte å gå i Helgerud menighet fordi her fungerte det veldig bra å komme med små unger, som de hadde da. Etter ett års tid begynte hun som søndagsskolelærer.

Karin forteller at barna var med på søndagsskolen og barnegospel, og så fulgte hun med.

Jeg lurer på hvor mye tid de bruker på det frivillige arbeidet, men det er vanskelig å svare på. Gjertrud sier at da ungene var små, brukte hun mer tid i kirken enn nå. I tiden før Adventsmarkedet går det naturligvis med mange timer, men akkurat nå er det ikke så mye. Karin sier hun aner ikke hvor mye tid hun bruker, men hun vet det er mye! Hun er ganske ofte i kirka, ofte flere ganger i uka.

Jeg vil gjerne høre litt om livet deres ut over det frivillige engasjementet i Helgerud. Gjertrud forteller at hun er gift og har tre voksne sønner som alle bor i Oslo og jobber eller studerer. Hun jobber som helsesykepleier på Levre barneskole. Ellers er hun glad i turer i skog og mark og å være sammen med familie og venner, gå på konserter og høre på musikk. Karin er gift og har to barn og fem barnebarn. Hun har bodd i Helgerud siden 1977 og er pensjonert lærer. Hun bruker en del tid på barn og barnebarn, stepper inn og bidrar i deres hverdag med å hente på skolen og lage middag til dem. Ellers leser hun en del, går gjerne på tur, og går på konserter, i teater og på opera. Og hun er glad i å være sammen med folk. Det er som regel alltid noe som skjer.

Til slutt får de spørsmål om hva som er deres favorittsalme. Karin sier: «Mange, men jeg husker de ikke nå. Jeg elsker salmer! Vi synger for lite salmer.» Den siste i salmeboka, «Jeg tror på jordens forvandling», av Eivind Skeie, peker seg likevel ut blant utvalget i salmeboka. Gjertrud sier at i det siste har hun likt godt «Deg å få skode». «Den rommer mye og har en veldig fin melodi. Og så er jeg veldig glad i mange påskesalmer. «Deg være ære», for eksempel, rommer mye av evangeliet».

 

 

 

 

 

Tilbake