Søndagsskolen i Helgerud


Velkommen til Søndagsskolen!

2020 er i gang og vi er klare for å starte opp igjen søndagsskolen! Første samling er søndag 12.januar. I SPRELL LEVENDE (søndagsskolens opplegg) er mangfold viktig. Vi ønsker at barna skal oppleve å få være hele seg på søndagsskolen! Vi vil i flere av temaene ha fokus på følelsene vi møter i bibelfortellingene. Den virkelige anerkjennelsen av følelsene våre er at Gud selv viser følelser. Og da han ble menneske i Jesus, ble han et sant, følende menneske: Jesus lengtet, ble sint, frydet seg, gråt, var rystet i sitt innerste... Gjennom undringer til enkelte tema skal vi sammen øve oss i å gjenkjenne følelser og bli mer bevisste på dem. 

Vi er 2 grupper (fra 1 år til 1.klasse og fra 2.klasse og oppover).  Søndagsskolen møtes under gudstjenesten på søndagene kl.11.  Vi deltar på gudstjenestens innledning, deretter går vi ned samlet når søndagsskolesangen spilles og fanen bæres rundt i kirken. Vi vil gjerne se deg på søndagsskolen. Foreldre kan gjerne være med de minste.

Les vårens velkomstbrosjyre her! Se datoer for våren, info om kontigent og Barnas misjonsprosjekt lengre ned i teksten.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Solveig Alvik på 98 28 99 12.

 

 

Våren 2020 er det søndagsskole:

12. januar

26. januar

2. februar

9. februar: Familiegudstjeneste med Hoppetitten

1. mars

15. mars

22. mars

29. mars: Familiegudstjeneste med barnehagen

19. april: Påskefestgudstjeneste

26. april

10. mai: Familiegudstjeneste med Tårnagentene

7. juni

 

Kontigent:

Kontingent i søndagsskolen koster kr. 50 pr. år. Kontingent kan betales på søndagsskolemøtene eller med Vipps på nummer 507547 (dette er søndagsskolens eget Vipps nummer i Helgerud menighet). Det er viktig at innbetalingen merkes med «Barnets fulle navn og fødselsår».

 

Barnas misjonsprosjekt:

Offeret i søndagsskolen går til et fadderbarn i Uganda, gjennom organisasjonen Compassion.

Compassion er verdens 3.største globale fadderorganisasjon og hjelper over 1,5 millioner barn i 26 land. Budskapet deres er tydelig: «Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn». Hans eksempel om å «gjøre noe for disse mine minste» er det som driver dem. Compassion jobber med én til én-fadderskap. Det betyr at vi støtter et barn direkte og at vi har et bilde av barnet. Han heter Joshua og er 8 år.

 

Tilbake