Lesesirkel


Vil du lese og prate om din tro?

 

Utveksle tanker og erfaringer og få ny kunnskap? Det har du mulighet til i lesesirkelen som vi startet i oktober. Vi kommer til å møtes noen tirsdags ettermiddager kl.17.30-1815 og prate om noen kapitler i en bok. Det lar seg fint kombinere med å spise middag i menighetssalen først. Det er fint om du har anledning til å være med på de fleste samlingene.

På første samling 15.oktober bestemte vi oss for å lese "Kristen tro oppdatert" av Kjell Arnold Nyhus og Ole Jacob Nyhus. Neste samling, 19.november, prater vi om kapittel 1 og 2. Det er fremdeles mulig å bli med. 

Datone for lesesirkelen er: 19.11, 14.1, 11.2, 10.3, 21.4, 12.5. 

Ta kontakt med Margrete Telhaug for mer informasjon og påmelding. mt452@kirken.no Tlf:40802599

Tilbake