Stille kveld med labyrintvandring


Fredag 30.september kl.18-21

 

Vi inviterer til en kveld med stillhet, meditasjon, og vandring i en labyrint. Labyrinten er et gammelt symbol og mye brukt veileder inn i stillhet og årvåkenhet. Vandringen i labyrinten kan stå som et symbol for vår ytre vandring i livet og alt vi møter, og den indre vandringen i vår sjel. I kristen tradisjon har den vært brukt fra tidlig av som et bønne- og innvielsesredskap.

Vi møtes dagen etter Mikkelsmess og erkeengelen Mikhael, som illustrerer artikkelen, kaster lys over kvelden. Mikael identifiseres ofte som den engelen som ledet israelsfolket gjennom ørkenen. Han kan dermed representerer de gode kreftene som vil bane vei og skape rom for vår vandring i livet.    

Samlingen varer fra kl.18 til 21. Vandringen hver for oss i labyrinten rammes inn av en felles start og en avslutning i kirkerommet. Arrangementet er åpent for alle uavhengig av bakgrunn og erfaring med stillhet og labyrintvandring. 

Det serveres kaffe, te, frukt og kjeks underveis. Deltagelse er gratis, med mulighet til å gi kollekt.

Ta kontakt med kapellan Margrete Telhaug for påmelding og mer informasjon:

Epost: mt452@kirken.no 

Tlf:482432244

Tilbake