Ledig stilling


Helgerud og Tanum søker nå etter ny daglig leder / kirkeforvalter 

Kirkelig fellesråd i Bærum har en ledig stilling som kirkeforvalter / daglig leder for Tanum og Helgerud menigheter. Kirkeforvalteren har det daglige lederansvaret, og har sammen med sokneprestene ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetens virksomhet. Forvalter har kirkevergen som sin leder og inngår i et lederfellesskap med andre forvaltere. Som leder av stabene er man også linjeleder for diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, ungdomsarbeidere, administrativt tilsatte og kirketjenere. Menighetens prester inngår i staben og er i tett samarbeid med øvrige ansatte. Kirkeforvalteren samarbeider nært med to menighetsråd, kirkevergen og dennes stab. I menighetene finnes også et bredt spekter av frivillige som er engasjerte i ulike oppgaver. Vi søker en raus, engasjert og tydelig leder som er god til å bygge relasjoner til frivillige og ansatte. I lederstillingen kreves det at du har blikk for helhet og detaljer, evne til langsiktig planlegging og mot til å ta ting på sparket.

 

Se hele utlysningen her

Tilbake