Vil du ha et godt råd?


Vil du være med og gi Helgerud et godt menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd?

Neste høst er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet. 

Menighetsrådet møtes 7-9 ganger i året og består av 10 medlemmer og sokneprest. Rådet er valgt for en 4 årsperiode.

I vår menighet er vi særlig opptatt av disse sakene:

- Inkluderende fellesskap

- Et bankende hjerte for lokalmiljøet

- Jobbe med å ha god kommunikasjon

- Videreutvikle gudstjenester

Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor kirkemusikk, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Vil du være med på laget?

Kontakt med Hans Morten Bruun (hans.morten.bruun@jolstad.no) om du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg. 

Kandidater til menighetsrådsvalget må vi ha på plass innen 31. mars, valget foregår 11. september.

Vil du stille til valg? - Den norske kirke (kirken.no)

Tilbake