Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ånund Hardang


Sokneprest Ånund Hardang slutter i tjenesten etter 15 år i Helgerud menighet.
Det blir avskjedsgudstjeneste den 26. mars kl. 11 og kirkekaffe med mulighet for å komme med en hilsen etterpå.

Ånund Hardang har fått soknepreststilling i Loppa i Finnmark og blir i Helgerud ut mars måned.
Han vil bli savnet av stab og menighet!

Tilbake